1

მარშრუტი

2

რა შეგემთხვათ

3

პირადი მონაცემები

4

დოკუმენტაცია
განაცხადის გაგზავნა არის უფასო
განაცხადი უნდა შეივსოს მხოლოდ ლათინურად

გაფრენის ადგილი

საბოლოო ჩაფრენის ადგილი

გქონდათ თუ არა დამაკავშირებელი ფრენა?

check დიახ
check არა

აირჩიეთ ავიაკომპანია

გაფრენის თარიღი

რა მოხდა?

check ფრენა გადაიდო

check ფრენა გაუქმდა

check ფრენაზე არ დამიშვეს

check ბარგი

მოკლედ აღწერეთ რა შეგემთხვათ

თქვენ შესაძლოა გეკუთვნოდეთ კომპენსაცია 600 ევრომდე! გააგრძელეთ განაცხადის შევსება!

თქვენ შესაძლოა გეკუთვნოდეთ კომპენსაცია

600

ფრენის დაგვიანება უნდა იყოს 3 საათი ან მეტი, რომ გქონდეთ უფლება კომპენსაციის მოთხოვნის. ვწუხვართ, რომ ვერ გეხმარებით.

სამწუხაროდ აღნიშნული მიზეზი წარმოადგენს განსაკუთრებულ ვითარებას, რაც ათავისუფლებს ავიახაზს კომპენსაციის გადახდისგან. ვწუხვართ, რომ ვერ გეხმარებით.

ავიახაზი თავისუფლდება კომპენსაციის გადახდის პასუხისმგებლობისგან თუ მგზავრს მიაწოდა ინფორმაცია რეისის გაუქმების შესახებ გაფრენამდე 14 დღით ადრე. ვწუხვართ, რომ ვერ გეხმარებით.

მგზავრის ვალდებულია დროულად გამოცხადდეს როგორც რეგისტრაციაზე ასევე ჩასხდომაზე. ავიაკომპანია თავისუფლდება კომპენსაციის გადახდის ვალდებულებისგან თუ მგზავრი არ შეასრულებს ამ პირობას. ვწუხვართ რომ ვერ გეხმარებით

სამწუხაროდ თქვენ ვერ მოითხოვთ ბარგის დაგვიანებით გამოწვეულ ხარჯების ანაზღაურებას. ვწუხვართ, რომ ვერ გეხმარებით.

ხარჯის დამადასტურებელი დოკუმენტის გარეშე ავიახაზი არ განიხილავს თქვენ მოთხოვნას. გთხოვთ, მოიპოვოთ აღნიშნული დოკუმენტი და შემდგომ გააგრძელოთ განაცხადის შევსება.

მოქმედი რეგულაციის მიხედვით, ბარგი დაკარგულად ითვლება 21 დღის შემდგომ. დაელოდეთ 21 დღე და შემდგომ განაახლეთ განაცხადის შევსება.

დაზიანების დამადასტურებელი დოკუმენტის გარეშე ავიახაზი არ განიხილავს თქვენ მოთხოვნას. გთხოვთ მოიპოვოთ აღნიშნული დოკუმენტი და შემდგომ გააგრძელოთ განაცხადის შევსება.

თქვენ არ გეკუთვნით კომპენსაცია

მომხმარებელი ამ სახელით,გვარით და ტელეფონით უკვე დარეგისტრირებულია

სახელი

მხოლოდ ლათინური ასოებით

გვარი

მომხმარებელი ამ გვარით უკვე დარეგისტრირებულია

მხოლოდ ლათინური ასოებით

ტელეფონის ნომერი

მომხმარებელი ასეთი ტელეფონით უკვე დარეგისტრირებულია

ელ. ფოსტა

მომხმარებელი ასეთი იმეილით უკვე დარეგისტრირებულია

check არასრულწლოვანი

პასპორტი

ატვირთვა

ბილეთი

ატვირთვა

ალტერნატიული ბილეთი

ატვირთვა

დაზიანების ცნობა (PIR)

ატვირთვა

ინვოისები

ატვირთვა

ბარგის ბარათი

ატვირთვა

სხვა

ატვირთვა

check
თანახმა ვარ, რომ პარალელურად არ მივმართავ, არ მიმიმართავს კომპესაციის მოთხოვნით ავიახაზს და არ ვთანამშრომლობ, ვითანამშრომლებ სხვა სააგენტოებთან
check
ასევე ვეთანხმები კომპანია Flyhelp-ის წესებს და პირობებს

გთხოვთ დააწვეთ ხელმოწერის შენახვას