საიტი გაშვებულია სატესტო რეჟიმში ძველი საიტი

1

მარშრუტი

2

რა შეგემთხვათ

3

პირადი მონაცემები

4

ავიახაზი

5

დოკუმენტაცია
განაცხადის გაგზავნა არის უფასო

გაფრენის ადგილი

გთხოვთ აირჩიოთ ჩამონათვალიდან

საბოლოო ჩაფრენის ადგილი

გთხოვთ აირჩიოთ ჩამონათვალიდან

გქონდათ თუ არა დამაკავშირებელი ფრენა?

check დიახ
check არა

გთხოვთ აირჩიოთ ჩამონათვალიდან

სად გქონდათ შეფერხება?

გთხოვთ აირჩიოთ ჩამონათვალიდან

რა მოხდა?

check ფრენა გადაიდო

check ფრენა გაუქმდა

check ფრენაზე არ დამიშვეს

check ბარგი

რამდენი ხნით გვიან ჩაფრინდით დანიშნულების ადგილას?

check 3 საათზე ნაკლები
check 3 საათით და მეტით

როდის მიიღეთ ინფორმაცია გაუქმების შესახებ?

check 14 დღით ადრე
check 14 დღეზე ნაკლები დროით

რა მიზეზით მოხდა დაგვიანება?

check უამინდობა
check ტექნიკური ხარვეზი
check აეროპორტის გაფიცვა
check მიზეზი არ ვიცი

რატომ არ დაგიშვეს ფრენაზე?

check დამაგვიანდა ფრენაზე
check ფრენა იყო გადაჯავშნილი
check ბარგმა დაიგვიანა
check ბარგი დაიკარგა
check ბარგი დაზიანდა

მოგიწიათ დამატებითი ხარჯის გაწევა?

check დიახ
check არა

გაქვთ ხარჯის დამადასტურებელი დიკუმენტები (ჩეკები, ინვოისი?)

check დიახ
check არა

რამდენი ხანია ელოდებით ბარგის პოვნას?

check 21 დღეზე მეტი
check 21 დღეზე ნაკლები

გაქვთ დაზიანების შეფასების ცნობა?

check დიახ
check არა

თქვენ შესაძლოა გეკუთვნოდეთ კომპენსაცია 600 ევრომდე! გააგრძელეთ განაცხადის შევსება!

თქვენ შესაძლოა გეკუთვნოდეთ კომპენსაცია

600

ფრენის დაგვიანება უნდა იყოს 3 საათი ან მეტი, რომ გქონდეთ უფლება კომპენსაციის მოთხოვნის. ვწუხვართ, რომ ვერ გეხმარებით.

სამწუხაროდ აღნიშნული მიზეზი წარმოადგენს განსაკუთრებულ ვითარებას, რაც ათავისუფლებს ავიახაზს კომპენსაციის გადახდისგან. ვწუხვართ, რომ ვერ გეხმარებით.

ავიახაზი თავისუფლდება კომპენსაციის გადახდის პასუხისმგებლობისგან თუ მგზავრს მიაწოდა ინფორმაცია რეისის გაუქმების შესახებ გაფრენამდე 14 დღით ადრე. ვწუხვართ, რომ ვერ გეხმარებით.

მგზავრის ვალდებულია დროულად გამოცხადდეს როგორც რეგისტრაციაზე ასევე ჩასხდომაზე. ავიაკომპანია თავისუფლდება კომპენსაციის გადახდის ვალდებულებისგან თუ მგზავრი არ შეასრულებს ამ პირობას. ვწუხვართ რომ ვერ გეხმარებით

სამწუხაროდ თქვენ ვერ მოითხოვთ ბარგის დაგვიანებით გამოწვეულ ხარჯების ანაზღაურებას. ვწუხვართ, რომ ვერ გეხმარებით.

ხარჯის დამადასტურებელი დოკუმენტის გარეშე ავიახაზი არ განიხილავს თქვენ მოთხოვნას. გთხოვთ, მოიპოვოთ აღნიშნული დოკუმენტი და შემდგომ გააგრძელოთ განაცხადის შევსება.

მოქმედი რეგულაციის მიხედვით, ბარგი დაკარგულად ითვლება 21 დღის შემდგომ. დაელოდეთ 21 დღე და შემდგომ განაახლეთ განაცხადის შევსება.

დაზიანების დამადასტურებელი დოკუმენტის გარეშე ავიახაზი არ განიხილავს თქვენ მოთხოვნას. გთხოვთ მოიპოვოთ აღნიშნული დოკუმენტი და შემდგომ გააგრძელოთ განაცხადის შევსება.

თქვენ არ გეკუთვნით კომპენსაცია

მომხმარებელი ამ სახელით,გვარით და ტელეფონით უკვე დარეგისტრირებულია

სახელი

გვარი

მომხმარებელი ამ გვარით უკვე დარეგისტრირებულია

ტელეფონის ნომერი

მომხმარებელი ასეთი ტელეფონით უკვე დარეგისტრირებულია

ელ. ფოსტა

მომხმარებელი ასეთი იმეილით უკვე დარეგისტრირებულია

პასპორტის ნომერი

მომხმარებელი ასეთი პასპორტის ნომრით უკვე დარეგისტრირებულია

check არასრულწლოვანი

აირჩიეთ ავიაკომპანია

გაფრენის თარიღი

პასპორტი

ატვირთვა

ბილეთი

ატვირთვა

ალტერნატიული ბილეთი

ატვირთვა

დაზიანების ცნობა (PIR)

ატვირთვა

ინვოისები

ატვირთვა

ბარგის ბირკა

ატვირთვა

სხვა

ატვირთვა

check
„თანახმა ვარ, რომ პარალელურად არ მივმართავ, არ მიმიმართავს კომპესაციის მოთხოვნით ავიახაზს და არ ვთანამშრომლობ, ვითანამშრომლებ სხვა სააგენტოებთან“