ჩვენს შესახებ

FlyHelp არის კომპანია, რომელიც იცავს მგზავრთა უფლებებს.  საჰაერო მგზავრობის დროს თითოეულ მგზავრს იცავს კანონი, რომელიც ავიაკომპანიებს ავალდებულებს ნაკისრი პასუხისმგებლობების პირნათლად შესრულებას.  ჩვენი გუნდი მუდამ მზადაა დაიცვას თქვენი უფლებები და დაგეხმაროთ მიიღოთ ფულადი კომპენსაცია იმ შემთხვევაში თუ ავიაკომპანია ვერ ასრულებს ნაკისრ ვალდებულებებს.

FlyHelp-ს გუნდისთვის მთავარი ამოცანა არის მომხმარებლის უფლებების დაცვა.

 

                               როგორ ვმუშაობთ ?

ჩვენი მომსახურება უფასოა და არ გჭირდებათ წიანსწარ თანხის გადახდა სერვისისთვის. ჩვენ ვიღებთ გასამჯელოს მხოლოდ იმ შემთხვევაში თუ თქვენი საქმე მოვიგეთ.

 

                ჩვენი ფილოსოფია (მისია & ხედვა)

ჩვენ გვჯერა რომ თითოეული ჩვენი მომხმარებლის გამცდილება ქმნის ჩვენი კომპანიის მომავლს, სწორი და მაღალი სტანდარტების დანერგვით გვინდა შევქმნათ განსაკუთრებული გამოცდილება და ის უსიამოვნო გამოცდილებები ავიაკომპანიებთან ვაქციოთ ფულად კომპენსაციად. 

რატომ უნდა აირჩიოთ FlyHelp ?

როდის შეგიძლია ავიაკომპანიისგან მოითხოვო ფულადი კომპენსაცია?

ავიაკომპანია რეისის დაგვიანების შემთხვევაში ვალდებულია გადაგიხადოს კომპენსაცია, თუ

შენი რეისი დანიშნულების ადგილზე ჩაფრენას დააგვიანებს 3 საათზე უფრო მეტი დროით.

რეისის დაგვიანება გამოწვეულია ავიაკომპანიის მხრიდან, შენგან დამოუკიდებელი მიზეზით.

რეისის შესრულებიდან არ არის გასული 2 წელი, ზოგ შემთხვევაში კი 3.

ავიაკომპანია რეისის გაუქმების შემთხვევაში ვალდებულია გადაგიხადოს კომპენსაცია, თუ . . .

შენი ფრენა გაუქმდა, მაგრამ ავიაკომპანიამ ფრენამდე 14 დღით ადრე არ გაგაფრთხილა ამის შესახებ.

ფრენის გაუქმება გამოწვეულია ავიაკომპანიის მხრიდან, შენგან დამოუკიდებელი მიზეზით.

შენი ფრენის გაუქმება უკანასკნელი 3 წლის განმავლობაში.

ავიაკომპანიამ უარი გითხრა ჩასხდომაზე, ბორტზე არასკმარისი ადგილების გამო, გეკუთვნის კომპენსაცია, თუ

შენი ნებით არ გადაგიცვლია ბილეთი, რაიმე სახის ვაუჩერში ან სხვა სარგებელში.

ჩასხდომაზე შენთვის უარის თქმა გამოწვეული არ არის შენი მიზეზით, დროულად გამოცდადდი რეისზე.

აღნიშნული ფაქტის დაფიქსირებიდან არ არის გასული 3 წელზე მეტი.