ხშირად დასმული შეკითხვები

რა შემთხვევაში შემიძლია მოვითხოვო კომენსაცია?

კომპენსაცია შეგიძლიათ მოითხოვოთ თუ აკმაყოფილებ შემდეგ პირობებს:

Რეისმა დანიშნულების ადგილზე ჩასვლა დააგვიანა 3 საათი ან მეტი.

Რეისი გაუქმდა ავიაკომპანიის მხრიდან და ფრენამდე 2 კვირაზე ნაკლები დრო იყო დარჩენილი.

რეისის შეფერხების მიზეზი იყო ავიაკომპანისგან გამოწვეული.

რეისზე არ დაგიშვეს თვითმფრინავში არასაკმარისი ადგილების გამო.

რა პროცედურის გავლაა საჭირო განაცხადის გასაკეთებლად?
განაცხადის შევსება ჩვენს საიტზე ძალიან მატივი პროცედურაა, დაგჭირდებათ მხოლოდ რამდენიმე წუთი.
რამდენი ხნის განმავლობაში შემიძლია კომპენსაციის მოთხოვნა?
ყველა ავიაკომპანია განსხვავებულ კანონმდებლობას გვთავაზობს, ძირითად შემთხვევაში რეისის შესრულებიდან 2-3 წლის განმავლობაში შესაძლებელია მოთხოვნა.
რამდენი მეკუთვნის კომპენსაცია?
კომპენსაციის ოდენობა დამოკიდებულია აეროპორტებს შორის მანძილზე.

მანძილი 1500კმ-მდე - €250
მანძილი 1500-3500კმ-მდე €400
მანძილი 3500კმ-ზე მეტი - €600
რამდენ ხანში მივიღებ კომპენსაციის თანხას?
კომპენსაციის მიღების ვადების დამოკიდებულია სხვადასხვა ფაქტორებზე.
რა ვალუტაში მივიღებ კომპენსაციის თანხას?
საქართველოში არსებული კანონმდებლობის გათვალისწინებით, თანხას მიიღებთ ლარში, ჩარიცხვის დღეს არსებული სავალუტო კურსით.
შეიძლება თუ არა თანხა ჩამირიცხოთ მესამე პირის ანგარიშზე?
დიახ, შესაძლებელია. Ამისათვის საჭიროა უშუალოდ მგზავრის თანხმობა მივიღოთ წერილობითო ფორმით.
რამდენია FlyHelp.ge-ის მომსახურების საკომისიო?
ჩვენ ვმუშაობთ "არა-მოგება, არა-საკომისიოს' პრინციპით. საკომისიოს ვიღებთ მხოლოდ იმ შემთხვევაში თუ ავიაკომპანიამ დააკმაყოფილა ჩვენი მოთხოვნა კომპანსაციის მიღებაზე. ასეთ შემთხვევაში კომენსაციის 35% არის მომსახურების საკომისიო.